Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik publicerar proforma-siffror för nya affärsområden, som tidigare offentliggjorts

I april 2016 offentliggjorde Sandvik avsikten att konsolidera verksamheten till tre affärsområden samt att ha identifierat icke-strategiska verksamheter. Den nya strukturen trädde i kraft den 1 juli 2016.

Proforma-siffror för de nya affärsområdena finns tillgängliga i investerarsektionen på webbplatsen home.sandvik; proforma-siffror

Stockholm, 19 september 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta:
Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel 08 456 1494,
Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 070 616 2024.

Sandvik publicerar proforma-siffror för nya affärsområden, som tidigare offentliggjorts (pdf)