Sandvik sluter avtal om att avyttra sin Mining Systems-verksamhet

Sandvik har undertecknat ett avtal om att avyttra sin verksamhet Mining Systems – som i Sandviks finansiella rapportering redovisats som avvecklad verksamhet – till riskkapitalbolaget CoBe Capital. Sandvik kommer att ha fortsatt ägarskap för pågående projekt som är nära färdigställande.

Slutförandet av transaktionen förväntas äga rum under det fjärde kvartalet 2016, förutsatt uppfyllandet av särskilda tillträdesvillkor. Parterna har enats om att ej offentliggöra köpeskillingen.

Transaktionen medför en reaförlust om -800 miljoner kronor, vilken kommer att påverka resultatet för Sandviks avvecklade verksamhet i det tredje kvartalet 2016. Reaförlusten omfattar en negativ kassaflödeseffekt om -600 miljoner kronor, och infaller primärt i samband med slutförandet av affären.

Mining Systems levererar och installerar materialhanteringssystem till gruvindustrin. Under 2015 hade verksamheten Mining Systems 1 100 anställda och omsatte 5 miljarder kronor, vilket motsvarade 6 % av omsättningen för Sandvik AB, och verksamheten rapporterade en låg ensiffrig negativ rörelsemarginal.

Avyttringen av Mining Systems är ett viktigt steg i att konsolidera Sandvik till dess kärnverksamheter, vilket för Sandvik Mining and Rock Technology omfattar högteknologisk gruvutrustning och eftermarknadsaffär, säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.

Avsikten att avyttra Mining Systems kommunicerades initialt i en pressrelease den 1 oktober 2015.

Stockholm den 18 juli 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, Chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. 08 456 1494 eller Pär Altan, Chef för Externkommunikation, Sandvik AB, tel. 070 616 2024.

Sandvik sluter avtal om att avyttra sin Mining Systems-verksamhet