Lösningar för en smidig urbanisering

Highway 91 är en av de enorma motorvägar som går genom södra Kalifornien. När Environmental Remediation Services Inc. (ESRI) kontrakterades för att bredda Route 91 i staden Corona, var en viktig del av projektet att riva en stor vägbro. Utmaningen var att göra detta utan att behöva stänga av motorvägen, vilket innebar att det inte fanns utrymme för oplanerade driftstopp.

ERSI valde Sandviks hydrauliska hammare Rammer™ 4099 till projektet. Förhållandet mellan kraft och vikt och hammarens välrenommerade
prestanda, i kombination med den förarvänliga miljön, var viktiga parametrar i beslutet.

– Rammer 4099 arbetade i höga lägen i upp till 22 timmar i sträck och presterade oerhört bra, säger ERSI:s platsansvarige Glenn Beam.

ERSI arbetade i etapper. Vägen återuppbyggdes och nya körbanor öppnades samtidigt som rivningsprocessen pågick. Och det gick fortare än planerat! Tack vare hammaren Rammer 4099 kunde motorvägen öppnas hela elva timmar före projektets beräknade avslutningstid.