Delårsrapport andra kvartalet 2016

Andra kvartalet 2016

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 869 miljoner kronor
 • Fakturering 20 321 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 705 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,3%
 • Resultat före skatt 2 287 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,35 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 050 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 273 miljoner kronor
 • Fakturering 715 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -55 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 20 142 miljoner kronor
 • Fakturering 21 036 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 650 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 12,6%
 • Vinst per aktie 1,31 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 011 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 18 juli 2016 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investerare

Stockholm den 18 juli 2016

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport andra kvartalet 2016  (PDF-dokument, 397 kB)

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2016 kl. 13.30 CET.