Vinnaranda i Finlands längsta tunnel

Bicyclers racing through the Ranta tunnel.

På söndagen den 12 juni deltog ett lag från Sandvik i Finlands största cykellopp som började genom Rantatunneln som har grävts med Sandviks maskiner. Tunneln är fortfarande under uppbyggnad och ska öppnas för trafik i november 2016. Den kommer att bli den längsta motorvägstunneln i Finland (2,3 km).

Se en video från loppet

Sandviks cykelteam sprudlade av energi bland alla 3500 åkare när det stora Pirkka Cykling-loppet i Finland rullade in i staden Tammerfors för 39:e gången. Timo Laitinen, vice VD för produktområde Tunneling inom Sandvik var en av medlemmarna i laget som cyklade hela sträckan på 217 kilometer.

– Jag känner mig mycket stolt över att tävla och att Sandvik har varit delaktigt i att bygga tunneln. Vårt team ville tävla både för att ha roligt och som en utmaning. Cykelloppet var ett utmärkt tillfälle att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande, samt att bygga laganda på ett säkert och hälsosamt sätt, sa Laitinen

Högfrekvent bergborrning för snabba insatser

Tunnelprojektet Tammerfors Rantatunneli startade 2013 och kommer att pågå fram till november 2016. Efter färdigställandet kommer tunneln att främja utvecklingen av Tammerfors centrala områden och även förbättra trafikflödet och säkerheten. Den kommer att bli den längsta vägtunneln i Finland.

På grund av den stora mängden borrning som krävdes för projektet köpte entreprenören nya borriggar och utrustning av Sandvik. De nya riggarna är de senaste helautomatiska Sandvik DT1131i tre bomenheter, som levereras komplett med Sandviks revolutionerande iDATA styrsystem.

Borrverktyg har också tillhandahållits av Sandvik. De nya riggarna använder högfrekventa RD525 bergborrar, vilka avsevärt har bidragit till det snabba arbetet.

Sandvik DT1131i tunnelborrigg

Läs mer om Sandvik DT1131i tunnelborrigg