Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Korrigering: Sandvik förnyar kreditfacilitet, Nordea är också en av parterna i kreditfaciliteten

Sandvik AB och Sandvik Treasury AB har slutit ett avtal om en garanterad kreditfacilitet om 9 miljarder SEK med en löptid på fem år, med möjlighet till förlängning upp till sju år.

Kreditfaciliteten utgör Sandviks primära likviditetsreserv som bedöms kunna möta alla normala kortfristiga likviditetsbehov och den ersätter den befintliga krediten på 650 miljoner EUR samt 5 miljarder SEK vilken löper ut i februari 2018.

Kreditfaciliteten har ställts till företagets förfogande av följande banker: Citi, Handelsbanken och HSBC som ledande arrangörer samt därutöver Bank of Tokyo-Mitsubishi, Danske Bank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB, Societe Generale, Standard Chartered Bank och Swedbank. Dessa banker kommer att utgöra Sandviks framtida huvudsakliga relationsbanker.

Stockholm, 30 juni 2016

Sandvik AB

För ytterligare information, vänligen kontakta Anneli Walltott, tf Group Treasurer, tel 08 456 1317 eller Ann-Sofie Nordh, Chef för Investor Relations, tel 08 456 1494.

Korrigering: Sandvik förnyar kreditfacilitet, Nordea är också en av parterna i kreditfaciliteten (PDF-dokument)