Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Firande av 5 ton viktbesparing på skeppet Vasa

Juni 2016 markerar halvtid för det långsiktiga forsknings- och utvecklingssamarbetet mellan Sandvik och Vasa-museet. Samarbetsprojektet syftar till att byta ut mer än 5000 bultar före slutet av 2017 för att rädda regalskeppet Vasa från skador orsakade av rost.

Two persons exchanging a bolt at the Vasa ship.

Det framgångsrika bultbytet på Vasa har kommit halvvägs och firades med en ceremoni den 1 juni på Vasamuseet i Stockholm. Ungefär hälften av bultarna har nu ersatts av specialdesignade bultar tillverkade av avancerat material från Sandvik, och detta har dessutom gjort Vasaskeppet mer stabilt och även lättare.

Vid tillställningen fick Petra Einarsson, chef för Sandvik Materials Technology, och Jan Haraldsson, chef för affärsområdets skärbarhetslaboratorium, ta emot en symbolisk elefantplakett för att uppmärksamma viktbesparingen på cirka fem ton, ungefär detsamma som en fullvuxen elefant väger.

– Sandvik har varit ett ovärderligt stöd och vi känner stor trygghet i materialet och konstruktionen. Vi räknar med att bultarna kommer att sitta i skeppet i minst 150 år, säger Anders Ahlgren, ingenjör på Vasamuseet.

Foto ovan: Anneli Karlsson, Statens maritima museer