Objektet: Halvtid för utbytet av alla bultar på Vasaskeppet

Vasaskeppet i Stockholm hotas av järnläckage från sina bultar. År 2011 inledde Vasamuseet därför ett samarbete med Sandvik för att bevara det nästan 400 år gamla örlogsfartyget för kommande generationer.

Alla 5 500 bultar planeras att bytas ut före slutet av 2017.
Hittills har 2 800 stycken ersatts av specialdesignade bultar från Sandvik, och detta har dessutom gjort Vasaskeppet både mer stabilt och faktiskt även lättare.

De material som används är Sandvik SAF 2707TM HD och Sandvik SAF 2507TM – en kombination av avancerade duplexa stål med utmärkt korrosionsbeständighet och en hållfasthet som kan bära det 900 ton tunga skeppet.

Alla objekten

Ett föremål producerat av additiv tillverkning.

Ungefär 95 procent av ett skär kan återvinnas.

Effektiv för att kontrollera rörelsestörningar.

Livlinan mellan oljeriggen och undervattensutrustningen.

Oavsett yttre förhållanden underlättar Sandviks borrskär arbetet.

Sandvik hjälper till att bevara det nästan 400 år gamla örlogsfartyget för kommande generationer.