Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Strategiskt fokus och nya finansiella mål presenterades på Sandviks kapitalmarknadsdag

Idag på kapitalmarknadsdagen i Sandviken presenterade Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef samt Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör, grundstommen i Sandviks strategi.

Vi kommer att driva våra verksamheter med fokus på stabilitet, lönsamhet och tillväxt – och här befinner sig våra verksamheter i olika faser. Genom att vi ökar decentraliseringen i vår affärsmodell fattas besluten närmare kunderna, och vi kommer att snabbare kunna svara upp mot våra kunders önskemål och ändrad marknadsaktivitet, sa Björn Rosengren och fortsatte:

Inom affärsområdena kommer varje produktområde att ha totalt ägarskap och ansvar för sina respektive verksamheter, vilket ger en än bättre transparens. Sammantaget skapas en entreprenöriell anda där starka ledare utvecklas. Det kommer inte att innebära stora plötsliga förändringar, men jag förväntar mig att varje verksamhet blir lite bättre hela tiden.

Trots den relativt korta tiden jag har varit på Sandvik har vi redan annonserat konsolidering av affärsområden och identifierat några icke-strategiska verksamheter. Med det sagt, översynen av verksamhetsportföljen fortgår kontinuerligt, sa Björn Rosengren.

Affärsområdescheferna presenterade sin strategi och fokus på mellan-lång sikt för sina respektive verksamheter:

Sandvik Machining Solutions, Jonas Gustavsson

 • Försvara och stärka erbjudandet inom kärnprodukterna: 11 000 nya produkter lanseras under 2016, inklusive det första intelligenta verktyget
 • Driva och förvärva tillväxt både inom kärn- och närliggande områden
 • Fokus på digital tillverkning och intelligenta verktyg
 • Lansera det nya produktområdet Powder and Blanks Technology för att fånga tillväxtpotentialen inom segmentet för runda verktyg
 • Operationella förbättringar genom att optimera försörjningskedjan samt kostnadseffektivitet genom hela organisationen

Sandvik Mining and Rock Technology, Lars Engström

 • Implementera en decentraliserad affärsmodell med åtta produktområden, baserat på produkterbjudande. Den decentraliserade affärsmodellen möjliggör ett ännu tydligare fokus och snabbare respons till våra kunder
 • Växa eftermarknadsaffären genom en global utrullning av kundservicecenter, nya och förbättrade kunderbjudanden, exempelvis nya digitala lösningar och ökad produktivitet genom förebyggande underhåll
 • Förbättra lönsamheten, exempelvis genom att lansera nya produkter och teknologier som stödjer värdebaserad prissättning, växa eftermarknadsaffären, det pågående programmet för optimering av försörjningskedjan, fokus på kostnadseffektivitet

Sandvik Materials Technology, Petra Einarsson

 • Upprätthålla den decentraliserade affärsmodellen med nio separata affärsenheter inom de tre produktområdena
 • Ytterligare stärka den ledande positionen inom produkterna för strategisk tillväxt – och förbättra lönsamheten inom det mer standardiserade produkterbjudandet genom operationella förbättringar och en mer kostnadseffektiv affärsmodell
 • Beredskapsplaner finns för att hantera olika marknadsscenarier
 • Den underliggande marknaden är fortsatt attraktiv på lång sikt, och flertalet nya produkter och material lanseras för att möta energi- och klimatutmaningarna

Sandvik presenterar nya finansiella mål

De nya målen gäller fram till 2018, med startpunkt i utfall för 2015.

De tidigare finansiella målen baserades på en annan ekonomisk omvärldsmiljö än den vi har nu. Så som jag ser det är våra nya mål både anpassade och ambitiösa för Sandvik i en tid av förändring och förväntan om en fortsatt dämpad makromiljö, men visar tydligt min övertygelse om att den nya decentraliserade affärsmodellen kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv organisation där tempot är högre. Målen kan uppnås både genom tillväxt och interna resultatförbättringar, sa Björn Rosengren.

≥7% tillväxt i rörelseresultatet (Compound Annual Growth Rate)
Beräkningar baseras på justerat rörelseresultat för 2015 för den nya affärsområdesstrukturen och effekter från ändrade metallpriser inom Sandvik Materials Technology. Förbättringar exkluderar eventuella engångskostnader, effekter från ändrade valutakurser för Sandvik koncernen samt effekter från ändrade metallpriser inom Sandvik Materials Technology.

≥3 %-enheter förbättrad avkastning på sysselsatt kapital (Rsyss)
Beräkningar baseras på justerat rörelseresultat och sysselsatt kapital för 2015. Förbättring exkluderar eventuella engångskostnader.

Nettoskuld / eget kapital på <0.8
Den absoluta ration lämnas oförändrad, men omfattar en förstärkning av balansräkningen då beräkningen av nettoskulden kommer att inkludera nettopensionsskulden, vilken tidigare exkluderades.

50% utdelningskvot, av rapporterad vinst per aktie
Målet förblir oförändrat.

Tidigare mål var genom en affärscykel: 1) 8% tillväxt, kombination av organisk och förvärvad, 2) 25% avkastning på sysselsatt kapital, 3) nettoskuld/eget kapital <0.8

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, Vice President Investor Relations, tel: 08 456 1494 eller Pär Altan, Vice President External Communications, tel. 070 616 2024.

Stockholm, 24 maj 2016

Strategiskt fokus och nya finansiella mål presenterades på Sandviks kapitalmarknadsdag (.pdf)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.