Hoppa till innehåll

Sandvik konsoliderar till tre affärsområden och identifierar icke-strategiska verksamheter

Sandvik omorganiserar sina verksamheter inom affärsområdet Sandvik Venture, vilket omfattar:

  • Wolfram (Wolfram Bergbau und Hütten), samt två utvalda produktionsanläggningar från Sandvik Hyperion flyttas till Sandvik Machining Solutions
    Dessa verksamheter är interna leverantörer till Sandvik Machining Solutions. Wolfram levererar råmaterial genom jungfruligt material från gruvan, genom sin verksamhet för återvinning, samt genom tredje-parts-leverantörer. De utvalda produktionsanläggningarna inom Sandvik Hyperion levererar metallpulver och utvecklar ämnen för runda verktyg.
  • Sandvik Drilling and Completions (Varel) flyttas till Sandvik Mining and Rock Technology
    Produkterbjudandet omfattar förbrukningsvaror – borrkronor och så kallade ”down-the-hole-produkter” – till olja & gas- och gruvindustrier. Affärslogiken motsvarar den för förbrukningsvaror inom Sandvik Mining and Rock Technology, då produkterna är av stor betydelse för kundernas produktivitet.
  • Sandvik Process Systems och Sandvik Hyperion, exklusive de två produktionsanläggningarna som slås samman med Sandvik Machining Solutions, identifieras som icke-strategiska och kvarstår inom Sandvik Venture, vilket nu kommer att benämnas övriga verksamheter
    Över tid har Sandvik ambitionen att avyttra dessa verksamheter, dock har den processen ännu inte initierats.


Genom att konsolidera verksamheterna uppnår vi totalt ägarskap och ansvar inom respektive affär, med syfte att långsiktigt förbättra effektiviteten inom Sandvik. Inom Sandvik Machining Solutions drivs strukturförändringen av att vi uppnår totalt ägarskap av försörjningskedjan samt att vi stärker positionen inom segmentet för runda verktyg. Inom Sandvik Mining and Rock Technology samlar vi de likartade produkterbjudandena inom Rock Tools och Drilling and Completions under ett och samma tak. Över tid kommer vi att avyttra affärerna som nu rapporteras inom övriga verksamheter, och därmed göra Sandvik än mer fokuserat på kärnverksamheten, säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.

Den nya strukturen träder i kraft från den 1 juli 2016. Affärsområdet och ledningsgruppen för Sandvik Venture kommer därmed att upplösas. Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef kommer att ha det formella ansvaret för övriga verksamheter, medan ansvaret för att vidareutveckla affären fortsatt ligger hos ledningsgrupperna för respektive produktområde. Jim Nixon, nuvarande chef för Sandvik Venture lämnar Sandvik den 1 juli 2016.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka Jim Nixon för hans hängivna insats med att sammanfoga den nya organisationen. Jag önskar honom all lycka i hans fortsatta karriär, säger Björn Rosengren.

SANDVIK
TIDIGARE STRUKTUR
2015, MSEK
SANDVIK MACHINING SOLUTIONS SANDVIK
MINING AND ROCK TECHNOLOGY
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY SANDVIK
VENTURE
SANDVIK
KONCERNEN
Försäljning 32 652 30 971 13 909 8 292 85 845
Justerad rörelsemarginal, % 20,1 11,9 5,9 7,0 12,3
SANDVIK
NY STRUKTUR
2015, MSEK
SANDVIK MACHINING SOLUTIONS SANDVIK
MINING AND ROCK TECHNOLOGY
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY ÖVRIGA
VERKSAMHETER
SANDVIK
KONCERNEN
Försäljning 33 809 33 131 13 909 4 976 85 845
Rörelseresultat 5 476 2 417 8 518 7 271
Rörelsemarginal, % 16,2 7,3 0,1 10,4 8,5
Justerat rörelseresultat 6 786 3 492 818 558 10 595
Justerad rörelsemarginal, % 20,1 10,5 5,9 11,2 12,3
Avkastning sysselsatt kapital, % 21,7 9,7 0,1 13,3 9,5
Nettorörelsekapital, % 26 31 25 31 27
Antal anställda 18 736 14 595 6 533 2 050 44 663

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, Vice President Investor Relations, tel: 08 456 1494,
Anna Vilogorac, Investor Relations, tel: 08 456 1194 eller Carina Aspenberg, Media Relations Manager,
tel. 08 456 1307.
Stockholm, 3 maj 2016
Sandvik AB

Sandvik konsoliderar till tre affärsområden och identifierar icke-strategiska verksamheter

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.