Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Olle Wijk tilldelas Jernkontorets stora medalj i guld

Professor Olle Wijk, mångårig medarbetare på Sandvik, tilldelas Jernkontorets stora medalj i guld för utomordentliga insatser för utveckling av det svenska gemensamma stålforskningsnätverket. Medaljen har tidigare tilldelats Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson.

Olle Wijk inledde sin forskningsbana på KTH i Stockholm i början av 1970-talet. I maj 1980 doktorerade han i processmetallurgi och började sedan på Sandvik som processutvecklare inom metallurgi. Från 1987 och nio år framåt hade Olle Wijk en professur i tillämpad processmetallurgi vid KTH. 1996 återvände Olle Wijk till Sandvik där han arbetade fram till sin pension i april i år, 2005-2012 som forskningsdirektör för affärsområde Sandvik Materials Technology och de senaste åren för hela Sandvikkoncernen.

Professor Olle Wijks hängivna arbete för utveckling av stål och det svenska stålforskningsnätverket har uppmärksammats av många. Han har bland annat tilldelats KTH:s guldmedalj för industriell samverkan och utnämnts till gästprofessor vid universitetet i Shanghai i Kina.

Läs mer om utnämningen på Sandvik Materials Technologys globala webbplats