Hoppa till innehåll

Sandviks årsstämma 2016

Sandvik AB höll den 28 april 2016 årsstämma i Sandviken.

Sandviks koncernchef Björn Rosengren berättade i sitt VD-tal om verksamheten och resultaten 2015. Han berörde även utvecklingen framöver och slog fast att Sandvik måste vara snabbfotat på marknaden för att förstå kundernas behov.

-Vår struktur ska vara rak och tydlig. Vi ska fokusera på de verksamhetsområden där vi är eller kan bli marknadsledande, sa Björn Rosengren.

-Vi i styrelsen tycker det är väldigt positivt att Sandviks ledning driver en decentraliseringslinje och vi står helhjärtat bakom att affärsbeslut ska tas och genomföras nära kunderna, ute på marknaden”, sa Sandviks ordförande Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade om utdelning om 2,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 2 maj 2016. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag valdes till nya styrelseledamöter Björn Rosengren och Helena Stjernholm samt omvaldes till styrelseledamöter Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Thomas Eriksson och Tomas Kärnström samt till suppleanter Thomas Andersson och Mats W Lundberg.

Avgående styrelseledamoten Hanne de Mora och arbetstagarrepresentanten Jan Kjellgren avtackades.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 600 000 SEK (oförändrat) till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 2 000 000 SEK (tidigare 1 700 000 SEK) till styrelsens ordförande, 150 000 SEK (oförändrat) till vardera ledamot i revisionsutskottet, 225 000 SEK (tidigare 175 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet, 100 000 SEK (oförändrat) till vardera ledamot i ersättningsutskottet och 125 000 SEK (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2016), på i allt väsentligt samma villkor som 2014 och 2015 års incitamentsprogram.

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

LTI 2016 omfattar högst 4,5 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2016 beräknas uppgå till högst 332 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 SEK.

Wilhelm Haglund-medaljen

Hannu Hellen, Jouni Teppo och Minna Pirkkanen, Sandvik Mining, utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av TH551/TH663 – en ny modulär familj av stora underjordstruckar, designade för att leverera kraft, prestation och produktivitet.

Stockholm den 28 april 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, Presschef Sandvik AB, tel: 08-456 13 07, email: carina.aspenberg@sandvik.com

Sandviks Årsstämma 2016

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.