Inbjudan – presentation av Sandviks rapport för första kvartalet 2016

Sandvik publicerar sin rapport för första kvartalet måndagen den 25 april 2016, cirka kl 13:30 CET.

En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas
kl 15:00 CET.

Rapporten presenteras på World Trade Center i Stockholm, lokal Manhattan av Björn Rosengren, VD och koncernchef samt av Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör.

Presentationen kommer att sändas direkt på vår hemsida home.sandvik/se

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: 08 519 990 32

UK: + 44 (0)203 194 05 48

US: + 1 855 716 15 89

Från cirka kl 14:00 CET återfinns presentationsbilder på home.sandvik/se

Stockholm den 6 april 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel +46 8 456 1494 eller Pär Altan, chef för extern kommunikation, Sandvik AB, tel +46 70 616 2024

Inbjudan – presentation av Sandviks rapport för första kvartalet 2016