Delårsrapport första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 20 299 miljoner kronor
 • Fakturering 19 700 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 413 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 12,2%
 • Resultat före skatt 1 996 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,16 kronor
 • Operativt kassaflöde 1 602 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 1 162 miljoner kronor
 • Fakturering 720 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -54 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 21 461 miljoner kronor
 • Fakturering 20 420 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 359 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,6%
 • Vinst per aktie 1,12 kronor
 • Operativt kassaflöde 1 514 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 25 april 2016 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 25 april 2016

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport första kvartalet 2016 (PDF-dokument, 404 kB)