Turbokompressorn - mer effekt från mindre motorer

Illustration of a turbocharger.

Sandvik producerar planfräsar som är speciellt utformade för att klara av utmanande grovbearbetningsoperationer på turbinhus i turbokompressorer.

En turbokompressor är enkelt uttryckt en gasdriven turbin som roterar med mer än 300 000 varv per minut (rpm). Genom att komprimera en stor volym omgivningsluft för förbränning gör den att ett fordons motor kan bli mer miljövänlig och gå mer effektivt.

Turbinhuset i ett turboaggregat måste kunna tåla temperaturer under drift från 850 till över 1 300 grader Celsius. De värmeresistenta materialen och övrig teknik, till exempel aerodynamik, rotordynamik och testningsförfaranden påminner till viss del om de som används inom flygindustrin.

Turboladdning är en avgörande faktor för ökad energieffektivitet – alltså att få ut större effekt från mindre motorer. Eftersom efterfrågan på mindre och effektivare motorer ökar är det troligt att cirka 85 procent av alla nya lätta fordon i Europa kommer att vara utrustade med turbo år 2020

Läs hela artikeln på Sandvik Coromants webbplats