Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik utser personaldirektör och medlem av koncernledningen

Johan Kerstell har utnämnts till personaldirektör och medlem av Sandviks koncernledning. Han tillträder den 1 juni 2016.

Johan Kerstell, som är 45 år, har arbetat på Sandvik sedan 2004. Han är idag personalchef vid Sandvik Coromant. Innan han började på Sandvik arbetade Johan Kerstell bland annat på Cap Gemini. Johan Kerstell har en magisterexamen i ekonomi från Uppsala universitet.

- Johan kombinerar en mycket god affärsförståelse med ett strategiskt perspektiv och fokus på genomförande. Han har bred erfarenhet av HR och ett utmärkt nätverk inom Sandvik och Sandvik HR. Han kommer att spela en viktig roll för Sandviks fortsatta utveckling och vårt arbete att främja en kultur av kundfokus och innovation, säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.

Johan Kerstell efterträder Anna Vikström Persson, som lämnar Sandvik den 1 juni 2016, vilket annonserades den 18 februari 2016.

Stockholm den 24 mars 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, Presschef, Sandvik AB, tel +46 70 616 01 19.

Sandvik utser personaldirektör och medlem av koncernledningen