Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB Årsredovisning 2015

Sandvik AB:s årsredovisning 2015 och hållbarhetsredovisning 2015(PDF-dokument, 2 MB) finns från och med idag tillgängliga på vår webbplats home.sandvik.

Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen kan beställas på home.sandvik.

Stockholm den 18 mars 2016

Sandvik AB

Informationen är sådan som Sandvik AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2016 kl. 12:00.

För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, Presschef Sandvik AB, tel. 08 456 13 07, email: carina.aspenberg@sandvik.com