Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Banbrytande vågor

I decennier har forskare arbetat för att kunna utnyttja havets kraft på
ett kommersiellt lönsamt sätt. Haven täcker runt 70 procent av jordens
yta. Om de utnyttjas fullt ut skulle cirka 40 procent av världens effektbehov kunna hämtas ur denna resurs – motsvarande 800 kärnkraftverk.

An ocean wave.

I november 2015 installerade det nystartade anglo-italienska företaget 40South Energy sin första energiomvandlarmaskin – H24 – på sex meters djup utanför stranden vid Marina di Pisa i Italien. Den unika vågenergiomvandlaren är konstruerad för att placeras under vattenytan och klarar energiförsörjningen för 40 familjer.

Sandvik har bidragit med 1 400 kilo rör, rördelar och så kallade ämnesrör till detta miljövänliga energiprojekt. Materialen valdes bland annat på grund av deras utmärkta korrosionsbeständighet, höga mekaniska hållfasthet och goda svetsbarhet.