Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB - Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Björn Rosengren och Helena Stjernholm som styrelseledamöter samt omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Johan Molin och Lars Westerberg. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande. Hanne de Mora har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Björn Rosengren, född 1959, civilingenjör, är verkställande direktör och koncernchef i Sandvik AB sedan 1 november 2015. Dessförinnan var han verkställande direktör och koncernchef i Wärtsilä Corporation 2011–2015 och innehade flera ledande befattningar inom Atlas Copco 2001–2011. Han är för närvarande styrelseledamot i Danfoss A/S.

Helena Stjernholm, född 1970, civilekonom, är verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden. Innan hon började på Industrivärden var hon partner i riskkapitalbolaget IK Investment Partners där hon hade arbetat sedan 1998. Hon var medlem av bolagets Executive Committee samt Investment Committee. Hon har suttit i ett flertal svenska och utländska bolagsstyrelser.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa), Tomas Hedberg (Swedbank Robur Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.sandvik.com.

Årsstämman kommer att hållas den 28 april 2016 kl. 17.00 på Göransson Arena i Sandviken.

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande.

Stockholm den 3 februari 2016

Sandvik AB

Sandvik AB - Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2016