Delårsrapport fjärde kvartalet 2015

Fjärde kvartalet 2015

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 531 miljoner kronor
 • Fakturering 20 940 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 770 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 3,7%
 • Justerat rörelseresultat 2 315 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 11,1%
 • Resultat före skatt 266 miljoner kronor
 • Vinst per aktie -0,12 kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 745 miljoner kronor
 • Fakturering 1 058 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 16 miljoner kronor

Koncernen Totalt

 • Orderingång 20 275 miljoner kronor
 • Fakturering 21 998 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 786 miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat 2 331 miljoner kronor
 • Vinst per aktie -0,11 kronor

Föreslagen utdelning

 • Föreslagen utdelning för 2015: 2,5 kronor per aktie

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 3 februari 2016 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir

Stockholm den 3 februari 2016

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport fjärde kvartalet 2015  (PDF-dokument, 585 kB)