Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik utser ny ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen

Tomas Eliasson har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör (CFO) och medlem av Sandviks koncernledning. Han tillträder senast i juli 2016.

Tomas Eliasson, 53 år, är för närvarande ekonomi- och finansdirektör för den globala vitvarukoncernen Electrolux, en tjänst han innehaft sedan 2012. Dessförinnan var han CFO i ASSA ABLOY åren 2006-2012 och Seco Tools mellan 2002 och 2006. Yrkeskarriären inleddes på ABB 1987. Han har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

- Tomas Eliasson har gedigen erfarenhet från relevanta företag med industriell verksamhet. Han kommer att bli ett starkt tillskott till Sandvik inom finansområdena, men han kommer också att spela en ledande roll i arbetet med att driva den fortsatta utvecklingen av Sandvik i ett större perspektiv, säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.

Tomas Eliasson efterträder Mats Backman, som går till Autoliv, vilket annonserades 25 november 2015.

- Jag vill rikta ett tack till Mats Backman för hans betydelsefulla insatser som ekonomi- och finansdirektör. Jag önskar honom allt gott i hans fortsätta karriär, säger Björn Rosengren.

Stockholm den 22 januari 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för extern kommunikation, Sandvik AB, tel +46 70 616 2024 eller Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel +46 8 456 1494.

Tomas Eliasson(Bild, 4 MB)

Sandvik utser ny ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen