Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks lösning förklarar universums ursprung

Forskare från Johns Hopkins-universitetet i den amerikanska delstaten Maryland hoppas att tillsammans med NASA och andra partner kunna lösa mysteriet med universums ursprung.

Fyra avancerade teleskop, som monterats 5 200 meter över havet i Atacamaöknen i Chile, kommer att kartlägga delar av universum. Uppgiften är att söka efter de knappt märkbara avtrycken från de gravitationsvågor som uppkom under de första högenergetiska ögonblicken efter Big Bang.

För att analysen ska bli så bra som möjligt kommer detektorerna att kylas ned till -273° C, knappt över den absoluta nollpunkten. Sandvik tillhandahåller komponenterna till dessa kritiska detektorer genom att producera och bearbeta deras kontrollerade expansionslegering, Osprey CE7F. Legeringen har de rätta termiska och mekaniska egenskaperna för att skydda detektorerna i denna extrema miljö.

Relaterad information

Läs mer om detta potentiellt banbrytande projekt (ENG)