Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik implementerar den sista fasen av programmet för optimering av försörjningskedjan, gör ytterligare strukturella besparingar samt nedskrivningar

Sandvik har identifierat ytterligare strukturella åtgärder för att förbättra effektiviteten, vilket kommer att generera besparingar om cirka 600 miljoner kronor på årsbasis, däribland tredje och sista fasen av programmet för optimering av försörjningskedjan.

Resultatet för fjärde kvartalet 2015 kommer att påverkas av engångskostnader om 1 550 miljoner kronor varav 552 miljoner påverkar kassaflödet.

- Hela programmet för optimering av försörjningskedjan kommer att reducera antalet produktionsenheter med 23, i linje med målet för kvarvarande verksamheter. Över tid kommer vi att uppnå betydande effektivitetsförbättringar som ett resultat av en lägre kostnadsbas, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef för Sandvik.

- Ytterligare strukturella åtgärder syftar till en långsiktigt förbättrad interneffektivitet, och reflekterar inte förändringar i underliggande marknad den senaste tiden. Nedskrivningarna är främst relaterade till svagare än väntad utveckling för delar av Sandviks verksamheter i Kina.

En genomgång av fas två i programmet för optimering av försörjningskedjan för Sandvik Mining, resulterade i en reservupplösning om 169 miljoner kronor. Den totala besparingen från optimeringsprogrammet uppgår till 1,3 miljarder kronor för kvarvarande verksamheter.

MSEK OPTIMERING
FÖRSÖRJNINGSKEDJAN
KOSTNADSBESPARINGAR
SANDVIK MACHINING SOLUTIONS
& KONCERNGEMENSAMT
NEDSKRIVNINGAR TOTALT
KONCERNEN
UPPSKATTADE BESPARINGAR
ÅRSTAKT I SLUTET AV 2017
323 282 - 605
ENGÅNGSPOSTER Q4 2015 254 321 975 1,550
VARAV KASSAFLÖDESPÅVERKAN 231 321 - 552

Information rörande de enskilda enheterna kommer att meddelas lokalt från fall till fall, avhängigt fackliga konsultationer.

För mer information, kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, tfn: 08 456 14 94, Anna Vilogorac, Investor Relations tfn: 08 456 11 94 eller Oskar Lindberg, Investor Relations, tfn 08 456 12 30.

Stockholm, 10 december 2015

Mer information(PDF-dokument, 307 kB)

Sandvik implementerar den sista fasen av programmet för optimering av försörjningskedjan, gör ytterligare strukturella besparingar samt nedskrivningar

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.