Objektet: 3D-printade skor

Additiv tillverkning möjliggör produktion av föremål som inte kan tillverkas med hjälp av traditionell teknik. Dessa haute couture-skor är skapade tillsammans med den svenska modedesignern Naim Josefi, och sedan 3D-printade av Sandvik. Syftet var att visa potentialen i de stora möjligheter som additiv tillverkning erbjuder.

Alla objekten

Ett föremål producerat av additiv tillverkning.

Ungefär 95 procent av ett skär kan återvinnas.

Effektiv för att kontrollera rörelsestörningar.

Livlinan mellan oljeriggen och undervattensutrustningen.

Oavsett yttre förhållanden underlättar Sandviks borrskär arbetet.

Sandvik hjälper till att bevara det nästan 400 år gamla örlogsfartyget för kommande generationer.