Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Förändring i Sandviks koncernledning

Olle Wijk, direktör för Sandviks Forskning och Utveckling och chef för Group R&D, går i pension den 30 april 2016, vid 65 års ålder. Från och med den 1 januari 2016 är han inte längre medlem av koncernledningen, men kommer att verka som senior rådgivare för koncernen och rapportera till VD och koncernchef Björn Rosengren.

Olle Wijk är anställd i Sandvik sedan 1980 och har sedan dess haft ett flertal seniora roller inom koncernen. Han har varit medlem i koncernledningen sedan 2014.

- Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet för Olles hängivna jobb under åren. Hans bidrag är avgörande och hans strategiska och innovativa styrning kommer att vara en ledstjärna för våra aktiviteter inom innovation även framöver, säger Sandviks VD och koncernchef Björn Rosengren.

Från och med den 1 januari 2016 kommer affärsområdescheferna att driva FoU-frågorna i koncernledningen.

Stockholm den 10 december 2015

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel. 070 616 20 24 eller Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel. 076 767 01 27.

Förändring i Sandviks koncernledning