Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik bjöd in till samverkan på Företagarforum för att utveckla regionen

Företagarforum, företagarmässan som arrangerades i Sandviken under tre dagar 1-3 oktober, summeras ihop med att företag, myndigheter och kommuner har många möjligheter i regionen att ta tillvara på genom samverkan.

Alla parter samstämde i att våga bjuda in varandra för att kombinera kunnande, tjänster, lösningar och för att välkomna nya medarbetare till regionen. Möjligheterna finns och efter dessa dagar har ett frö såtts till att utveckla samverkan mer och säkerställa att regionen är konkurrenskraftig även i framtiden.

Temat för årets Företagarforum var "Framtidens industri" och det var under det samlingsbegreppet som både företagande och kompetensförsörjning diskuterades. Vi står inför en fjärde industrirevolution som innebär digitalisering där avancerad digital teknik används för att skapa nya kombinationer av smarta lösningar och skapa "den smarta fabriken" med kundens behov i centrum. Det finns många möjligheter samtidigt som det innebär förändrade arbetssätt, flexibilitet och samarbetsformer och det andades positiv framtidssyn från alla deltagande företag.