Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avser att avyttra verksamheten Mining Systems

Sandvik har beslutat att påbörja en avyttring av projektaffären Mining Systems.

Mining Systems är ett separat produktområde inom Sandvik Mining som konstruerar, levererar och installerar materialhanteringssystem till gruvindustrin. Under 2014 hade verksamheten för gruvsystem 1 300 anställda och omsatte 6,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 7% av omsättningen för Sandvik AB, och verksamheten rapporterade en låg ensiffrig negativ rörelsemarginal.

– En avyttring av Mining Systems kommer att göra Sandvik Mining mer fokuserat på kärnverksamheten, utrustning och eftermarknadserbjudanden till både ovan- och underjordsgruvor, vilka Sandvik kommer att fortsätta att utveckla för att säkerställa ett långsiktigt värdeskapande, säger Mats Backman, ekonomi- och finansdirektör och ställföreträdande VD och koncernchef för Sandvik.

I det tredje kvartalet 2015 och fram till dess att avyttringen är genomförd kommer Mining Systems verksamhet att rapporteras som avvecklade verksamheter i Sandviks finansiella rapportering. Mining Systems kommer därmed att rapporteras som ett belopp under resultatet för kvarvarande verksamheter i resultaträkningen.

I det tredje kvartalet 2015 kommer resultatet att påverkas av en engångskostnad om 1 miljard kronor, relaterat till projektnedskrivningar, övriga reserveringar för projektrelaterade kostnader och nedskrivning inom Mining Systems.

För mer information, kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, Sandvik AB,

tfn: +46 8 456 1494, eller Pär Altan, chef för Group External Communications, Sandvik AB, tfn: +46 70 616 2024.

Stockholm, 1 oktober 2015

Sandvik AB

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2015 kl. 13.30.

Sandvik avser att avyttra verksamheten Mining Systems