Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 726 miljoner kronor
 • Fakturering 20 745 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 325 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,2%
 • Resultat före skatt 1 871 miljoner kronor
 • Resultat per aktie 1,01 kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 466 miljoner kronor
 • Fakturering 1 347 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -1 004 miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat -6 miljoner kronor

Koncernen Totalt

 • Orderingång 20 192 miljoner kronor
 • Fakturering 22 092 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 321 miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat 2 319 miljoner kronor
 • Resultat per aktie 0,20 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 12 30 (Oskar Lindberg), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 23 oktober 2015 kl.11:00.

Stockholm den 23 oktober 2015

Sandvik Aktiebolag (publ)

Mats Backman

Tillförordnad verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport tredje kvartalet 2015 (PDF-dokument, 628 kB)