Delårsrapport tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 726 miljoner kronor
 • Fakturering 20 745 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 325 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 11,2%
 • Resultat före skatt 1 871 miljoner kronor
 • Resultat per aktie 1,01 kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 466 miljoner kronor
 • Fakturering 1 347 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -1 004 miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat -6 miljoner kronor

Koncernen Totalt

 • Orderingång 20 192 miljoner kronor
 • Fakturering 22 092 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 321 miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat 2 319 miljoner kronor
 • Resultat per aktie 0,20 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 12 30 (Oskar Lindberg), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 23 oktober 2015 kl.11:00.

Stockholm den 23 oktober 2015

Sandvik Aktiebolag (publ)

Mats Backman

Tillförordnad verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport tredje kvartalet 2015  (PDF-dokument, 628 kB)