Klart med köpare av affärsflyget

Som tidigare kommunicerats har Sandvik uttryckt ambitionen att avveckla sitt engagemang i affärsflygbolaget Bromma Business Jet.

Nu har en överenskommelse om försäljning undertecknats med Kvalitena AB som är ett svenskt investmentbolag inriktat mot fastigheter.

- Det är bra att vi lämnar affärsflyget, i linje med de kostnadsbesparingar som vi nu tillämpar i hela verksamheten, säger Sandviks tillförordnade VD och koncernchef, Mats Backman.

Bromma Business Jet har ägts av Sandvik, SCA och Industrivärden. Den nye ägaren tar över bolaget i dess helhet. Försäljningen kommer att vara genomförd senast 29 februari.