Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik inkluderat i Dow Jones Sustainability Index

Sandvik AB är med på listan i det prestigefyllda hållbarhetsindexet DJSI World Index. Det innebär att Sandvik räknas in bland de 10 procent av företagen som presterar bäst inom ekonomi, miljö och socialt engagemang inom sin industri globalt.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) inrättades 1999. Det upprätthålls av Dow Jones i samarbete med RobecoSAM, specialist på hållbara investeringar. DJSI gör en bedömning av världens 2 500 största bolag, och är ett av världens mest välrenommerade, oberoende hållbarhetsindex.

Bedömningen som görs av DJSI är mycket omfattande, och består bland annat av en detaljerad analys av praxis i verksamheten samt prestationsmått inom områden som bolagsstyrning, riskhantering, arbete mot korruption, innovation, reducering av miljöpåverkan, leverantörshantering och arbetsrätt.

– Jag är glad över att vi inkluderats i DJSI. Det betyder att vi gör många saker rätt i fråga om hållbarhet, och det motiverar oss ännu mer när det gäller att integrera hållbarhet i vår verksamhet.” säger Christina Båge-Friborg, Hållbarhetschef på Sandvik.

Stockholm, 10 september 2015