Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik fortsatt listat i FTSE4Good Index

Sandvik har åter bekräftats som medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG").

FTSE (Financial Times Stock Exchange) är, tillsammans med Dow Jones Sustainability Index, ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över.

Syftet med FTSE4Good, som lanserades 2001, är att ge investerare verktyg för att identifiera företag som uppfyller globalt erkända hållbarhetskriterier.
FTSE (Financial Times Stock Exchange) är, tillsammans med Dow Jones Sustainability Index, ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över.

FTSE utvärderar bolagens hållbarhetsarbete baserat på publicerad information inom de tre ESG-områdena, med totalt över 300 tillhörande indikatorer:

Miljö: Biologisk mångfald, Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, och leverantörskedjan ur ett miljömässigt perspektiv

Socialt: Arbetsrätt, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, arbetsmiljöfrågor (hälsa och säkerhet), kundansvar och leverantörskedjan från ett socialt perspektiv

Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, korruptionsarbete och skattegenomlysning

- Jag är mycket nöjd med att vi än en gång är medlemmar av FTSE4Good Index Series. Detta erkänner prestationen av våra hållbara affärer, vilka vi ständigt strävar efter att utveckla för att nå lönsam och hållbar tillväxt säger Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på Sandvik. Det visar våra kunder att vi är en hållbar partner till dem samt höjer vår värdering som ansvarsfull investering till nationella och internationella investerare.

Stockholm, 14 juli 2015