Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Rättelse

I den svenska versionen av rapporten ”Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2015” som publicerades den 17 juli 2015 klockan 08.00 svensk tid, fanns ett fel i resultaträkningen på sidan 12 där resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet för 2015 uppgavs till 2 327 miljoner kronor. Den korrekta siffran är 2 367 miljoner kronor.

Korrekt version av rapporten publicerades på bolagets hemsida före klockan 09.00 svensk tid, den 17 juli 2015 och finns att hämta på: https://www.home.sandvik/sv/investerare/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ann-Sofie Nordh, Chef för Investor Relations (08 456 14 94) eller Pär Altan, Chef för Extern kommunikation (08 456 12 37).

Delårsrapport andra kvartalet 2015 (PDF-dokument, 426 kB)