Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik stänger enhet i Finland

Sandvik stänger sin enhet i Åbo, Finland samt optimerar sin enhet i Tammerfors, Finland, som tidigare föreslagits och meddelats 26 mars 2015.

Åtgärderna är i linje med det tidigare kommunicerade programmet för att optimera försörjningskedjan.

De fackliga förhandlingarna i Åbo och Tammerfors avlsutades fredag 5 juni, 2015.

Tillverkning av samtliga produkter kommer fortsätta och produktionen flyttas till andra anläggningar i Finland, Kina och USA. Tillverkningen i Åbo beräknas stänga Q2 2016.

Den omorganisation som blir resultatet av detta beslut kommer att på olika sätt påverka samtliga 460 anställda vid angläggningen i Åbo. Dock har ca 120 personer exkluderats från de fackliga förhandlingarna, dessa jobb är kopplade till ramtillverkning, outsourcing och/eller andra Gruv/koncernfunktioner som inte ingår i produktionen vid Åbo. Således kommer 340 medarbetare av de nuvarande 460 vid Åbo-fabriken påverkas av stängningen. Av dessa 340 kommer 140 personer erbjudas omplacering.

Optimering av enheten i Tammerfors kommer inte leda till personalneddragningar som tidigare indikerats.

Den huvudsakliga verksamheten som Sandvik bedriver i Åbo är bearbetning, montering, svetsning, målning och testning av underjordslastare och truckar. Den huvudsakliga verksamheten hos Sandvik i Tammerfors är bearbetning, montering, målning och testning av ovanjords- och underjordsborriggar.

För ytterligare information, kontakta Tiina Heiniö, landskommunikatör i Finland, telefon +358 40 503 1562, eller tiina.heinio@sandvik.com