Indiens FoU växlar upp

Sandvik Asia kommer att anställa omkring 100 forskare de närmaste åren för att förstärka sin forskning och utveckling i Indien. Man etablerar även ett modernt, globalt FoU-center i anknytning till den produktionsanläggning som håller på att byggas vid Chakan nära Pune till en kostnad av 45 miljoner amerikanska dollar. FoU-centret, och den första fasen av produktionsanläggningen, tas enligt plan i bruk under 2016.