Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Välkommen till djungeln

Ingenting är effektivare än naturen. Därför har det tyska automatiseringsföretaget Festo tagit steget ut i det okända genom att utnyttja biologiska principer inom ingenjörskonsten.

Varför uppfinna hjulet igen när lösningen på många traditionella ingenjörsutmaningar redan finns – och dessutom är gratis? Ett av det tyska företaget Festos mål är att erbjuda sina kunder maximal produktivitet och konkurrenskraft när det gäller automatisering av fabriker och processer.

I företagets Bionic Learning Network, ett forskningsnätverk som knyter samman Festo med kända universitet, institutioner, utvecklingsföretag och privata uppfinnare, vände man sig till naturen för att få inspiration till tekniska applikationer och industriella förhållanden. Djur utför sådana uppgifter som att gripa, förflytta sig, kontrollera och mäta – uppgifter som återfinns inom automatisering – instinktivt och enkelt. Därför kan de visa människor på många olika sätt hur det går att uppnå maximal effektivitet med minimal energiförbrukning.

Företaget har studerat elefanters snablar för att konstruera flexibla griparmar och har tittat på maneter för att visualisera kommunikationsstrukturer och realtidsdiagnostik av autonoma subsystem i vatten. Festo använde sig 2013 av havsvågors rörelse för att skapa ett pneumatiskt transportband som både kan sortera och transportera objekt.

Företagets senaste projekt är en "bionisk känguru", som inspirerats av sin australiska, livs levande motsvarighet. Mekanismen är en komplex kombination av pneumatik och elektrisk drivteknik som imiterar djurets unika sätt att röra sig. Precis som sin levande förlaga kan den återvinna energin när den hoppar, lagra energin från landningen och återföra den effektivt till nästa hopp.

Sedan 2006 har Festo genomfört mer än 40 projekt inom ramarna för programmet med inspiration från sådana medlemmar i djurriket som barracudor, pingviner, stingrockor och trollsländor