Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Säkerhet – från tvång till affärsfördel

Stuart Evans har arbetat inom den tunga industrin sedan sin universitetsexamen, främst inom gruvindustrin, men han har dessutom arbetat inom olja och gas och kärnkraft. Därför är inte området Miljö, Hälsa och Säkerhet (EHS) något nytt för Sandviks Global Head of EHS.

Hur arbetar Sandvik med EHS ur ett kundperspektiv?

Våra kunder letar ofta efter leverantörer med EHS-värderingar och en säkerhetskultur som är minst lika stark som deras egen. De brukar titta på vad vi säger i vår hållbarhetsredovisning och marknadsföring och jämför det sedan med vad vi faktiskt gör – att vi lever som vi lär. Om vi klarar det testet börjar de titta på hur väl vi har byggt in dessa värderingar i de produkter och tjänster vi erbjudermarknaden. För att bedöma detta kanske en kund tittar på om vi eliminerat de största säkerhetsproblemen med en underjordslastare eller hur mycket av våra rör som är tillverkade av återvunna material.

Har Sandvik alltid haft den här synen på EHS?

Under sin långa historia har Sandvik nog alltid tänkt på EHS utifrån de rådande förväntningarna i samhället och på marknaden. Det som har förändrats på sistone, och definitivt de senaste tio åren, är hur de här förväntningarna har ökat. I dag räcker det inte att tänka på EHS som ett komplement till verksamheten eller att bara klara av de lagar och regler som gäller. För mig är EHS en förändring av kulturen. Vi befinner oss nu i skedet där det handlar om att fullständigt integrera EHS i alla delar av vårt dagliga arbete och om att se EHS som en affärsfördel i stället för ett tvång.

Mäter ni framstegen på något sätt?

Vi mäter regelbundet många olika aspekter av EHS – såväl hur det går, till exempel antal skador och koldioxidutsläpp, och de förebyggande aktiviteterna. Alla affärsområden har formulerat planer för hur de ska förbättra sitt arbete med EHS-frågor. Vi följer upp de här planerna varje kvartal och rapporterar framstegen till koncernledningen. Alla våra huvudkonkurrenter har börjat ändra hur de arbetar och kommunicerar också mer om EHS, så vi måste se till att vi bibehåller drivkraften och alltid försöker ligga ett par steg före.

Kommer vi att arbeta annorlunda med EHS i framtiden?

Helt säkert. I takt med att världen förändras måste EHS anpassas snabbare för att vi ska kunna leva upp till samhällets förändrade förväntningar. Till exempel möjliggör ny teknik och förbättrad dataöverföring högre grad av automatisering. Det gör att personal kan flyttas från farliga och avlägsna arbetsplatser. I stället för att operatörer arbetar djupt nere i gruvor kan de sköta maskiner från en säker plats ovan jord. Den här övergången har redan börjat.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.