Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Olof Faxander diskuterar investerarnas ansvar för hållbart företagande vid konferens för finansbranschen

Vilken roll kan finansbranschen spela för att lösa vår tids kanske största fråga: klimatutmaningen? Denna och andra frågor diskuterades vid en konferens för finansbranschen den 13 maj 2015 i Stockholm.

Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef, deltog i konferensen som en av huvudtalarna för att ge Sandviks perspektiv på hållbarhet. Han presenterade hur Sandvik arbetar med hållbart företagande som en integrerad del av vår värdekedja.

"Våra produkter ökar kundernas produktivitet och lönsamhet, men också deras hållbarhet, tack vare ökad energieffektivitet och säkerhet", förklarade han. "Hållbarhet är både en förutsättning för affärer och en viktig tillväxtfaktor", avslutade han.

Som den enda representant från industrin, tog han också möjligheten i akt att nämna att lönsamhet och hållbarhet ofta fortfarande hanteras som separata frågor från investerare. Han förklarade att det är få frågor ställs om våra hållbarhetsåtaganden, samtidigt som hållbarhetsfrågor har blivit en allt viktigare faktor som definierar långsiktig och kortsiktig framgång för vårt varumärke.

Efter Olof Faxanders presentation fortsatte diskussionen i en diskussionspanel med representanter från svensk politik, icke-statliga organisationer och forskare.
I panelen satt: Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen), Leif Pagrotsky (f d närings- och handelsminister (S)), Ulrika Hasselgren (vd för Ethix) och Nina Ekelund (Programdirektör för Hagainitiativet).