Bortskänkta datorer gör stor nytta

Sandvik skänkte nyligen bort bärbara datorer till Northeast Counseling Services Assertive Community Treatment Team (ACT) i Pennsylvania, USA. ACT är en frivilligorganisation som tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom mental hälsa, rehabilitering och stöd till behö- vande personer över 18 år. Nu kommer det att finnas tillräckligt med datorer till organisationens kontor och till sjuksköterskornas verksamhet ute i fält.