Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Rätt man på rätt plats

Med sin entreprenörsanda och långa erfarenhet inom området olja och gas passar Jim Nixon perfekt för sin nya tjänst som chef för Sandvik Venture.

Berätta om din bakgrund inom olja och gas.

Min bakgrund är inom maskinteknik och produktionsteknik, vilket gjorde att jag hamnade inom offshore i Nordsjön första gången 1978. När jag arbetade som service- och drifttagningsingenjör stötte jag första gången på uppströmssegmentet inom olja och gas. Det gjorde att jag blev intresserad av miljön i borrhålet och jag tog karriärmässigt steget över dit. Jag har arbetat inom säljledning vid Nordsjön, inom drift och ledning hos globala serviceföretag inom olja och gas samt som senior vice president för ett börsnoterat serviceföretag inom oljebranschen. Jag ledde ledningens beslutsprocesser vid Varel 1998.

Hur ser du på Sandviks fokus på tillväxt inom energisegmentet?

Den långsiktiga prognosen för energi, inklusive olja och gas, är att segmentet kommer att ha större tillväxtmöjligheter än genomsnittet. Med fokuset på energi och energieffektivitet inom Sandvik Materials Technology och en serviceplattform för olja och gas inom Sandvik Venture, kompletterat med erbjudanden från övriga affärsområden, har Sandvik just nu vad som behövs för att bli en mycket framstående spelare inom detta attraktiva marknadssegment.

Hur passar din entreprenörsanda ihop med Sandvik Ventures fokus på att öka tillväxten?

Jag ser Sandvik Venture som ett mycket entreprenörsdrivet affärsområde. Vi finns på konkurrensutsatta marknader där det krävs snabba beslut och handlingar för att leverera de bästa kundlösningarna. I linje med Sandvik Ventures mission tror jag att mindre produktområden som växer snabbare måste hanteras annorlunda än större, mer väletablerade verksamheter, och det klarar vår organisation.