innovationer inom råmaterial

Sandvik finns med bland de mer än 100 ledande företag, akademiska- och forskningsinstitutioner som har gått ihop för att skapa hållbar tillväxt baserad på innovationer inom råmaterial.

"AlttextBildtext=Automatiserad gruvdrift möjliggör brytning i mer extrema miljöer.

Framsteg inom anskaffningen av hållbara råmaterial kommer att bli en konkurrensfördel för Sandvik. Att ersätta ämnen som i dag är kritiska inom produktionen av hårdämnen är en viktig drivkraft för företaget. – En av fördelarna med det här initiativet är att vi kan utveckla mer automatiserad gruvdrift i extrema miljöer, vilket gör att våra kunder kan köpa in hållbara råmaterial. Vi kan också skapa kostnadseffektiva ersättnings- och återvinningsprocesser samt banbrytande lösningar som matchar deras framtida behov, säger Anna Hultin Stigenberg, FoU-expert hos Sandvik och ordförande för International Steering Committee KIC Raw Materials.