Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Innovationer inom råmaterial

Sandvik finns med bland de mer än 100 ledande företag, akademiska- och forskningsinstitutioner som har gått ihop för att skapa hållbar tillväxt baserad på innovationer inom råmaterial.

"AlttextBildtext=Automatiserad gruvdrift möjliggör brytning i mer extrema miljöer.

Framsteg inom anskaffningen av hållbara råmaterial kommer att bli en konkurrensfördel för Sandvik. Att ersätta ämnen som i dag är kritiska inom produktionen av hårdämnen är en viktig drivkraft för företaget. – En av fördelarna med det här initiativet är att vi kan utveckla mer automatiserad gruvdrift i extrema miljöer, vilket gör att våra kunder kan köpa in hållbara råmaterial. Vi kan också skapa kostnadseffektiva ersättnings- och återvinningsprocesser samt banbrytande lösningar som matchar deras framtida behov, säger Anna Hultin Stigenberg, FoU-expert hos Sandvik och ordförande för International Steering Committee KIC Raw Materials.