Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Olof Faxander huvudtalare på hållbarhetskonferens

Olof Faxander talade idag på Dagens Industris hållbarhetskonferens om den avgörande rollen som mångfald och inkludering har för att kunna driva hållbara affärer.

Olof var en av huvudtalarna på hållbarhetskonferensen som anordnades av svenska finans- och affärstidningen Dagens industri den 21 april i Stockholm. För en utvald publik med representanter från industri, politik, icke-statliga organisationer samt hållbarhetschefer och specialister, beskrev han hur hållbarhet är en integrerad del av Sandviks strategi och dagliga verksamhet och hur mångfald och inkludering är både en förutsättning och möjliggörare för en fortsatt lönsam och ansvarsfull tillväxt.

Sandvik har på ett strategiskt sätt drivit mångfald- och inkluderingsfrågor sedan 2012 och mångfald och inkludering är ett av de områden som getts högst prioritet på vår hållbarhetsagenda.

Sandviks högsta ledningsgrupp består idag av 33,3% kvinnor, medlemmar av fyra olika nationaliteter och har en åldersspann på 38-64 år. Under de senaste åren har vi gjort stora framsteg när det gäller att göra ledande befattningar tillgängliga för både kvinnor och icke-Européer. Under 2014 har vi ökat andelen icke-Européer i våra affärsområdens ledningsgrupper från 18% (2013) till 19% (2014). Idag är 28% av våra ledningsgrupper inom våra affärsområden och koncernfunktioner kvinnor.

Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, Gaby Vreeken, VD för Unilever Nordic, Anna Gedda, hållbarhetschef H&M och Jason Clay, Senior Vice President of Market Transformation, WWF, var några av de andra huvudtalarna vid konferensen.

Relaterade länkar

Olof Faxander vinner den prestigefyllda utmärkelsen Mångfaldschef 2015

Film om mångfald och inkludering på Sandvik (eng)