Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015

  • Orderingång 23 167 miljoner kronor
  • Fakturering 23 334 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 1 052 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 4,5%
  • Resultat före skatt 563 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 0,33 kronor

Justerat rörelseresultat 2 934 miljoner kronor, 12,6% exklusive engångskostnader om totalt 1 882 miljoner kronor.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 12 30 (Oskar Lindberg), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 27 april 2015 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir

Stockholm den 27 april 2015

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport första kvartalet 2015 (PDF-dokument, 410 kB)

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl. 08:00.