Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Klimatsmart tillverkning

En majoritet av forskarna är överens om att människan är den viktigaste drivkraften bakom klimatförändringarna. Därför är det också människor och företag som kan förändra påverkan på miljön.

Den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största utmaningar, och en majoritet forskare är eniga om att mänskligt beteende är den största drivkraften bakom förändringen. För att nå klimatmålen måste världen minska koldioxidutsläppen rejält. Hur kan energiintensiva företag som Sandvik hjälpa till?

Med hjälp av modern teknik kan vi bygga mer klimatsmarta fabriker och kontor, men även minska våra egna utsläpp. Målet är dessutom att hjälpa kunderna att bli mer energieffektiva.

– Genom att erbjuda högproduktiva produkter som ger hög energieffektivitet kan vi hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan, säger Christina Båge-Friborg, chef för Sandvik Sustainable Business.

Stig Jansson, teknikchef på det helt nya, klimatsmarta Sandvik Coromant-centret i Sandviken, håller med. Han visar en av centrets nya maskiner, som är mycket mindre än några av de andra. Han säger:

– Det här är ett exempel på hur vi utvecklat bearbetningsmetoder som förbrukar mindre energi. Med rätt verktyg och metoder kan vi hjälpa våra kunder att producera sina komponenter i en mindre maskin med avsevärt mindre påverkan och ändå få samma resultat som med en stor maskin.

Ett område där Sandvik Machining Solutions har legat i framkant under många år är återvinning av verktyg av solid hårdmetall. Under 2014 återvann Sandvik Coromant 98 procent av den sålda vikten och gick faktiskt över 100 procent under fjärde kvartalet eftersom man accepterar alla varumärken i sina uppsamlingsbehållare.

– När man vet att det går åt 70 procent mindre energi att producera verktyg från återvunnen hårdmetall, i stället för att tillverka dem av nytt råmaterial, är det ett självklart val, säger han.

"AlttextBildtext=Under 2014 återvann Sandvik 98 procent av sina solida hårdmetallverktyg, och överskred faktiskt 100 procent under kvartal fyra, tack vare att företaget accepterar även konkurrenters verktyg i återvinningskärlen.

Sandvik Materials Technology fokuserar även på energieffektiva produkter och tjänster, exempelvis energieffektiva värmekassetter till solpaneler och rostbeständiga stålplattor till bränsleceller. Dessutom finns det många interna exempel inom Sandvik Materials Technology. Ett är samarbetet med det lokala energibolaget i Västerås. Med en ny teknik hjälper energibolaget Sandviks enhet i Hallstahammar att ta tillvara spillenergi, vilket leder till årliga koldioxidbesparingar på ungefär 1 400 ton.

– De bästa kilowattimmarna är de som vi inte förbrukar, säger Nicklas Nilsson, chef för produktområdet Strip, Wire and Heating Technology, Sandvik Materials Technology, och fortsätter:

– Att gå eller cykla i stället för att ta bilen, att släcka ljuset när du inte är i ett rum och andra enkla saker – allt börjar med dig och mig.

Gruvindustrin är extremt energiintensiv och står för omkring 5 procent av världsförbrukningen av elkraft. För att hjälpa gruvföretag att minska sina utsläpp har Sandvik Mining konstruerat lättviktstruckar och lastare med en intelligent drivlina som drivs av rena Tier 4/Steg IV-motorer som överför all kraft till truckens rörelse. Det leder till minskad miljöpåverkan samtidigt som kunderna får lägsta möjliga kostnad per ton. Det australiska gruvföretaget Mincor har investerat i fyra nya truckar; Sandvik TH551, som utrustats med ett vägningssystem. Investeringen gör att företaget kan minska antalet truckar med ungefär hälften.

– Det finns en tydlig produktivitetsfördel och därför en kostnadsförbättring, tack vare att färre enheter kan göra samma jobb, säger Brett Fowler, General Manager of Operations hos Mincor Kambalda. Sandviks mål är att vara ett av de mest hållbara företagen inom sin bransch. Om det ska lyckas så räknas varje steg av var och en.