Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik genomför fas två i optimeringen av försörjningskedjan samt ytterligare anpassning av kostnadsbasen

Som tidigare annonserats under 2013 har Sandvik för avsikt att öka effektiviteten inom försörjningskedjan och minska antalet produktionsanläggningar från 150 till cirka 125 inom tre till fyra år.

Den första fasen, som inleddes under fjärde kvartalet 2013, utvecklas enligt plan och omfattar stängning av 11 enheter (varav fem hade lagts ned vid utgången av 2014). Nu påbörjar Sandvik den andra fasen med nedläggning av tio enheter, företrädesvis i Europa. Dessutom genomför Sandvik ytterligare åtgärder för att anpassa kostnadsbasen till rådande efterfrågan samt gör en nedskrivning av projekt inom Mining Systems.

Sammantaget beräknas totala årliga besparingar från åtgärderna uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor i årstakt vid slutet av 2016, till en kostnad av 1,9 miljarder kronor som kommer att belasta första kvartalet 2015.

OPTIMERING AV
FÖRSÖRJNINGSKEDJAN
FAS II
ANPASSNING AV
KOSTNADSBAS
SANDVIK
TOTALT
BERÄKNADE BESPARINGAR
ÅRSTAKT VID SLUTET AV 2016
600 480 1 080
ENGÅNGSKOSTNADER
Q1 2015
1 220 650 1 870
AV VILKA PÅVERKAR KASSAFLÖDET 960 550 1 510

– Vi fortsätter nu att optimera försörjningskedjan, vilket kommer att medföra ett flertal fördelar. Vi kommer framför allt att uppnå väsentliga förbättringar av produktiviteten som en följd av kostnadsbesparingar över tid, genom att vi minskar antalet produktionsenheter. Minst lika viktigt är emellertid att vi ökar flexibiliteten, flyttar närmare kunderna och ökar vår kapitaleffektivitet. Det är viktigt att vi anpassar oss till en föränderlig global marknad, där förmågan att agera och reagera snabbt är avgörande för långsiktig framgång, säger Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.

Optimering av försörjningskedjan fas II

Den andra fasen i programmet för optimering av försörjningskedjan beräknas generera årliga besparingar om 600 miljoner kronor i årstakt vid slutet av 2016, till en kostnad om 1 220 miljoner kronor som belastar resultatet i första kvartalet 2015. Information rörande de enskilda enheterna kommer att meddelas lokalt från fall till fall, avhänget fackliga konsultationer. För att underlätta överföring av produktion mellan enheter kommer vissa investeringar att krävas.

För Sandvik Machining Solutions är nedläggningarna av produktionsenheterna och nedskärningarna viktiga steg för att hantera den rådande överkapaciteten samt minska produktionskostnaderna. Första kvartalet kommer att omfatta 450 miljoner kronor i engångskostnader, med årliga besparingar om cirka 130 miljoner kronor vid utgången av 2016.

Sandvik Mining kommer att justera försörjningskedjan för att förbättra kostnadsstrukturen och skaffa konkurrensfördelar genom att förbättra företagets förmåga att erbjuda bättre service till kunderna. Planen innefattar nedläggning av enheter och nedskärningar, inklusive avveckling och överföring av verksamhet till andra enheter. Här innefattas även investeringar i nya anläggningar på snabbväxande marknader och en utbyggnad av befintliga anläggningar. Engångskostnader om 630 miljoner kronor, hänförliga till fas två av programmet för att optimera försörjningskedjan, kommer att bokföras under första kvartalet 2015. De här åtgärderna förväntas generera löpande årliga kostnadsbesparingar på cirka 400 miljoner kronor vid utgången av 2016.

För Sandvik Materials Technology är neddragningar och optimering av produktionsflöden viktiga steg för att hantera den rådande överkapaciteten samt minska produktionskostnaderna. Första kvartalet kommer att omfatta 140 miljoner kronor i engångskostnader, med årliga besparingar om cirka 70 miljoner kronor vid utgången av 2016.

SANDVIK
MACHINING SOLUTIONS
SANDVIK MINING SANDVIK
MATERIALS
TECHNOLOGY
SANDVIK TOTALT
FAS II
annonserat Q1 2015
SANDVIK TOTALTFAS I
annonserat
Q4 2013
SANDVIK TOTALT
FAS I & II
BERÄKNADE BESPARINGAR
ÅRSTAKT VID
SLUTET AV 2016
130 400 70 600 800 1 400
ENGÅNGSKOSTNADER 450 630 140 1 220 900 2 120
AV VILKA PÅVERKAR KASSAFLÖDET 400 500 60 960 450 1 410
CAPEX INVESTERINGAR - 350 - 350 650 1 000


Anpassning av kostnadsbasen
De planerade åtgärderna för anpassning av kostnadsbasen till efterfrågeläget förväntas generera löpande årliga kostnadsbesparingar på 480 miljoner kronor vid utgången av 2016. Engångskostnader om 650 miljoner kronor hänförliga till anpassningen av kostnadsbasen kommer att bokföras under första kvartalet 2015. Detta inkluderar att Sandvik Mining gör en nedskrivning av projekt inom Mining Systems.

SANDVIK
MACHINING
SOLUTIONS
SANDVIK
MINING
SANDVIK
MATERIALS
TECHNOLOGY
SANDVIK
CONSTRUCTION
SANDVIK
VENTURE
KONCERN
GEMENSAMT
SANDVIK
TOTALT
BERÄKNADE
BESPARINGAR

ÅRSTAKT VID
SLUTET AV 2016
150 - 95 160 25 50 480
ENGÅNGSKOSTNADER
Q1 2015
200 100 130 160 10 50 650
AV VILKA PÅVERKAR
KASSAFLÖDET
200 - 130 160 10 50 550


Telefonkonferens

En telefonkonferens för institutionella investerare, analytiker och finansiell media med Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik, äger rum kl. 09:30 – 10:00 svensk tid den 5 mars 2015.

För att delta i telefonkonferensen, ring:

SE: +46 8 505 201 14
UK: +44 207 1620 177
US: +1 334 323 6203
Lösenord: Sandvik; senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Stockholm, 5 mars 2015

Sandvik Aktiebolag

För mer information, kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tfn: +46 8 456 14 94, Oskar Lindberg, Investor Relations Officer, Sandvik AB, tfn +46 8 456 12 30 eller Pär Altan, chef för Group External Communications, Sandvik AB, tfn: +46 8 456 12 37.

Sandvik genomför fas två i optimeringen av försörjningskedjan samt ytterligare anpassning av kostnadsbasen (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.