Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik överväger stängning av enhet i Finland

Sandvik överväger en stängning av sin enhet i Åbo, Finland samt en optimering av sin enhet i Tammerfors, Finland. Åtgärderna är i linje med det tidigare kommunicerade programmet för att optimera försörjningskedjan.

Den övervägda stängningen och optimeringen kan eventuellt påverka cirka 470 arbetstillfällen vid anläggningen i Åbo och cirka 30 arbetstillfällen i Tammerfors. Företaget har informerat de anställda och de lokala fackföreningarna tidigare idag. Överläggningar avseende övertalighet kommer att inledas inom kort.

Den huvudsakliga verksamheten som Sandvik bedriver i Åbo är bearbetning, montering, svetsning, målning och testning av underjordslastare och truckar. Den huvudsakliga verksamheten hos Sandvik i Tammerfors är bearbetning, montering, målning och testning av ovanjords- och underjordsborriggar.

För ytterligare information, kontakta Tiina Heiniö, landskommunikatör i Finland, telefon +358 40 503 1562, eller tiina.heinio@sandvik.com