Objektet: Ett skär

Skär används inom tillverkningsindustrin för att skära metall. De tillverkas framför allt av olika kombinationer av volframkarbid och kobolt.

Volfram är en ändlig resurs, så det är viktigt att den återvinns. Det är faktiskt bara en liten del av skäret som slits bort under användningen – ungefär 95 procent kan återvinnas.

Alla objekten

Ett föremål producerat av additiv tillverkning.

Ungefär 95 procent av ett skär kan återvinnas.

Effektiv för att kontrollera rörelsestörningar.

Livlinan mellan oljeriggen och undervattensutrustningen.

Oavsett yttre förhållanden underlättar Sandviks borrskär arbetet.

Sandvik hjälper till att bevara det nästan 400 år gamla örlogsfartyget för kommande generationer.