Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Objektet: Ett skär

Skär används inom tillverkningsindustrin för att skära metall. De tillverkas framför allt av olika kombinationer av volframkarbid och kobolt.

Volfram är en ändlig resurs, så det är viktigt att den återvinns. Det är faktiskt bara en liten del av skäret som slits bort under användningen – ungefär 95 procent kan återvinnas.