Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Rättelse

I den svenska versionen av rapporten "Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2014" som publicerades den 29 januari 2015 klockan 08.00 svensk tid, fanns ett fel gällande förväntad valutaeffekt för det första kvartalet 2015, sida 12, avsnitt "Vägledning". Notera att de rapporterade siffrorna för 2014 är korrekta.

Rättelse: Den förväntade valutaeffekten för det första kvartalet 2015 om 600 miljoner kronor är positiv, inte negativ.

Korrekt version av rapporten publicerades på bolagets hemsida före klockan 09.00 svensk tid, den 29 januari 2015 och finns att hämta på: https://www.home.sandvik/sv/investerare/

För ytterligare information vänligen kontakta: Ann-Sofie Nordh, Chef för Investor Relations (08 456 14 94) eller Pär Altan, Chef för Extern kommunikation (08 456 12 37)

Stockholm den 29 januari 2015

Sandvik AB
Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2015 kl. 13.30.

Rättelse(PDF-dokument, 429 kB)