Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014

Orderingång 21 286 miljoner kronor
Fakturering 23 394 miljoner kronor
Rörelseresultat 2 623 miljoner kronor
Rörelsemarginal 11,2 %
Resultat före skatt 2 121 miljoner kronor
Resultat per aktie 1,21 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 29 januari 2015 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir

Stockholm den 29 januari 2015

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2015 kl. 08:00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 429 kB)