Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Kyla i kubik

I dagsläget förbrukar USA mer energi för luftkonditionering än alla andra länder tillsammans. Men i takt med att temperaturen på jorden och inkomsterna på tillväxtmarknader ökar, kommer även antalet luftkonditioneringsapparater att bli högre – liksom energiförbrukningen för att driva dem.

Nyligen passerades 100-miljonersgränsen för antal hushåll i USA som har luftkonditionering. Enligt vissa prognoser kommer Kina att nå den siffran under 2015, en ökning från 50 miljoner hushåll 2010.

I takt med att konsumtionen av kyla ökar har målet att minska energiförbrukningen gjort att många tillverkare av kylskåp och luftkonditioneringsapparater köper in högeffektiva material för nya lågenergitillämpningar. Många länder har även infört lagstiftning för att minska energiförbrukningen. I Kina var en stor tillverkare av kylskåpskompressorer tvungen att konstruera om sina kompressorer för att nå målen. Företaget letade efter ett material med hög utmattningshållfasthet kombinerat med höga prestanda och valde Sandvik Hiflex® bandstål för sina kompressorventiler. Det beräknas att detta totalt har hjälpt till att minska landets elkonsumtion med omkring 25 TWh per år – samt en minskning av koldioxidutsläppen med 225 miljoner ton CO2 årligen.