Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks kapitalmarknadsdag fokuserade på effektivisering och tillväxt

På Sandviks kapitalmarknadsdag, som hölls i USA måndagen den 17 november, låg fokus i första hand på att ge insikt om företagets strategiska åtgärder för att uppnå högre avkastning, minskad volatilitet i intäkterna samt en större exponering mot attraktiva tillväxtområden.

Som en del av sin presentation bekräftade Olof Faxander, koncernchef och verkställande direktör, företagets verksamhetsportfölj som även fortsättningsvis kommer att bestå av fem affärsområden.

Samtidigt underströk han att Sandvik kommer att se över ytterligare avyttringar inom affärsområdena – liksom att förvärv kommer att prövas, allt i enlighet med företagets fortsatta strategi att stärka lönsam tillväxt.

– Sandvik kommer inom denna ram att fokusera på kärnverksamheten genom en aktiv styrning av verksamhetsportföljen, fastslog Olof Faxander. Som ett exempel pekade han på den framgångsrika utvecklingen inom Sandvik Materials Technology.

– Mina medarbetare på Sandvik Materials Technology har åstadkommit en enastående vändning och förbättrat resultatet med hjälp av Step Change-programmet. De har effektiviserat produktionsflöden, reducerat personal och minskat antalet chefsnivåer. Vi ser dessutom potential till ytterligare förbättringar genom att fortsätta fokusera på kärnverksamheterna inom Sandvik Materials Technology, vilket därmed stödjer en högre framtida totalavkastning för Sandvik, sa Olof Faxander.

I sin presentation pekade Olof Faxander ut riktningen framåt, genom att beskriva tillväxtpotentialen i attraktiva segment och på tillväxtmarknader. Han betonade betydelsen av innovativa lösningar och underströk även vikten av starka kundrelationer för att driva eftermarknadsförsäljningen. Därtill förstärks fokus på effektivisering av försörjningskedjan, kapitalallokering och en aktiv styrning av verksamhetsportföljen.

Aktiv styrning av verksamheten och optimering av försörjningskedjan blir drivkrafterna bakom en framtida strukturellt förbättrad lönsamhet för Sandvik Mining och Sandvik Construction.

Sandvik Machining Solutions är väl positionerat inom nyckelområden med goda tillväxtmöjligheter, vilket stöds av viktiga produktlanseringar under de närmaste åren.

Strategiska framsteg noteras inom Sandvik Ventures portfölj:

– Det nyligen gjorda förvärvet av Varel International Energy Services stärker oss i arbetet med att bygga en stabil plattform inom olja- och gassegmentet, säger Olof Faxander.

Under kapitalmarknadsdagen bekräftade Sandvik sin syn från tredje kvartalet på gällande marknadsförhållanden och uppdaterade sin vägledning gällande valutaeffekter, medan den återstående vägledningen som togs fram i samband med rapporten för tredje kvartalet 2014 var oförändrad:

Capex: Uppskattas till mindre än 5 miljarder kronor för 2014.

Valutaeffekter: Mot bakgrund av valutakurserna i oktober gör Sandvik uppskattningen att rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2014 kommer att påverkas positivt med cirka 300 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet 2013.

Metallpriseffekter: Mot bakgrund av valutakurser, lagernivåer och metallpriser under oktober, görs uppskattningen att rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2014 kommer att påverkas negativt med närmare 50 miljoner kronor.

Finansnetto: Uppskattas till mellan -1,8 och -2,0 miljarder kronor under 2014.

Skatt: Uppskattas till cirka 25–27 % för 2014.

På kapitalmarknadsdagen gavs uppdateringar om Sandviks långsiktiga möjligheter. Sandviks verksamhet i USA presenterades och deltagarna fick en inblick i Aerospace Application Center i anslutning till Sandviksnya anläggning i Fair Lawn, New Jersey. Innovationen kommer att spela en viktig roll i framtiden, och Sandviks FoU-arbete var en av grundpelarna under kapitalmarknadsdagen.

Stockholm och Fair Lawn, 17 November 2014

Sandvik AB

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2014 kl 12:30 CET.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investor relations, tel +46 8 456 14 94, Oskar Lindberg, investor relations officer, tel +46 8 456 12 30, Pär Altan, chef för extern kommunikation, tel +46 8 456 12 37 eller Jessica Alm, kommunikationsdirektör, Sandvik-koncernen, tel +46 8 456 12 88.

Presentationer och webcasts

Sandviks kapitalmarknadsdag fokuserade på effektivisering och tillväxt (PDF)

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.